Company Logo


Małżeństwo

• Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.

• Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.

• Do kancelarii należy przynieść:

a) Metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu)

b) dowody osobiste

c) świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej

d) świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej

e) trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy)

f) gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego

g) dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia

h) w przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.

i) w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

j) W przypadku, jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią ze wskazaniem naszej parafii.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.