Company Logo


Bierzmowanie osób spoza parafii

1. Sakrament bierzmowania dla osób z innych parafii Archidiecezji Wrocławskiej jest udzielany w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 w Katedrze.

2. Sakrament ten jest udzielany tylko tym wiernym naszej Archidiecezji, którzy zostali do tego sakramentu przygotowani w swoich parafiach, przez swoich duszpasterzy. Mieszkańcy Wrocławia od 2013 roku mają obowiązek takie przygotowanie odbyć w CENTRALNYM OŚRODKU PRZYGOTOWANIA OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ (patrz niżej)

3. Kandydat do przyjęcia sakramentu powinien zgłosić się w Katedrze (przy bocznym wejściu) w dniu bierzmowania (poniedziałek) o godz. 16:00, aby dokonać rejestracji.

4. Do sakramentu bierzmowania może przystąpić tylko osoba, która:

a) posiada odpowiedni i opieczętowany druk (wypełniony i wystawiony przez Proboszcza parafii, w której miało miejsce przygotowanie do bierzmowania). Na odwrocie dokumentu musi znajdować się informacja z podpisem i pieczęcią parafii o tym, że kandydat został przygotowany do przyjęcia sakramentu,

b) przystąpiła wcześniej do sakramentu pokuty (należy okzać potwierdzenie)

c) okaże poświadczenie z Parafii świadka o tym, że może on pełnić tę funkcję,

d) zarejestrowała się w Katedrze (poniedziałek godz. 16:00, przy bocznym wejściu),

d) nie ma przeszkód kanonicznych uniemożliwiających przyjęcie sakramentu bierzmowania - np. do bierzmowania nie mogą przystąpić osoby zamieszkujące z sobą bez ślubu sakramentalnego, także te będące jedynie w związku cywilnym.

 

Kandydat zgłaszający się do rejestracji powinien dostarczyć dokumenty wystawione przez Proboszcza własnej Parafii:

 • Karta do bierzmowania - WZÓR
 • Prośba proboszcza o udzielenie sakramentu bierzmowania w Katedrze i zaświadczenie o odbyciu przygotowania (może być na drugiej stronie karty do bierzmowania) - WZÓR
 • Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przez kadydata do bierzmowania - WZÓR

 

CENTRALNY OŚRODEK PRZYGOTOWANIA OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski utworzył dnia 15 stycznia 2013 r. Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej i ustanowił jego siedzibę w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.

 • Przygotowania odbywają się raz w tygodniu przez okres 13 tygodni, w niedzielę o godz. 19.00.
 • Spotkania odbywają się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, w kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4, we Wrocławiu
 • Czas trwania jednego spotkania: ok. 2 h,
 • Przygotowanie jest prowadzone dla osób mających min. 19 lat (po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej),
 • Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną przez wypełnienie FORMULARZA. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.
 • Potrzebne dokumenty (Akt Chrztu św. oraz SKIEROWANIE na przygotowanie od ks. Proboszcza parafii zamieszkania) należy dostarczyć na spotkanie. Prosimy nie dzwonić.
 • Termin rozpoczęcia następnego kursu: 21 września 2014 r. 
 • g. 18.00 - zgłoszenia kandydatów, g. 19.00 - msza św., g. 20.00 - spotkanie organizacyjne

Bierzmowanie, dla tych, którzy uczęszczają obecnie na przygotowanie, odbędzie się 14 grudnia 2014r. (niedziela).

Aby do sakramentu dojrzałości przystąpić, oprócz ukończenia przygotowania, potrzebna jest zgoda dla bierzmowanego od proboszcza parafii zamieszkania (POBIERZ TUTAJ) oraz przedstawienie świadka do bierzmowania (ZAŚWIADCZENIE DLA ŚWIADKA - POBIERZ)

 WIĘCEJ

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.