Company Logo


Bierzmowanie osób spoza parafii

1. Sakrament bierzmowania dla osób z innych parafii Archidiecezji Wrocławskiej jest udzielany w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00 w Katedrze.

2. Sakrament ten jest udzielany tylko tym wiernym naszej Archidiecezji, którzy zostali do tego sakramentu przygotowani w swoich parafiach, przez swoich duszpasterzy. Mieszkańcy Wrocławia od 2013 roku mają obowiązek takie przygotowanie odbyć w CENTRALNYM OŚRODKU PRZYGOTOWANIA OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ (patrz niżej)

3. Kandydat do przyjęcia sakramentu powinien zgłosić się w Katedrze (przy bocznym wejściu) w dniu bierzmowania (poniedziałek) o godz. 16:00, aby dokonać rejestracji.

4. Do sakramentu bierzmowania może przystąpić tylko osoba, która:

a) posiada odpowiedni i opieczętowany druk (wypełniony i wystawiony przez Proboszcza parafii, w której miało miejsce przygotowanie do bierzmowania). Na odwrocie dokumentu musi znajdować się informacja z podpisem i pieczęcią parafii o tym, że kandydat został przygotowany do przyjęcia sakramentu,

b) przystąpiła wcześniej do sakramentu pokuty (należy okzać potwierdzenie)

c) okaże poświadczenie z Parafii świadka o tym, że może on pełnić tę funkcję,

d) zarejestrowała się w Katedrze (poniedziałek godz. 16:00, przy bocznym wejściu),

d) nie ma przeszkód kanonicznych uniemożliwiających przyjęcie sakramentu bierzmowania - np. do bierzmowania nie mogą przystąpić osoby zamieszkujące z sobą bez ślubu sakramentalnego, także te będące jedynie w związku cywilnym.

 

Kandydat zgłaszający się do rejestracji powinien dostarczyć dokumenty wystawione przez Proboszcza własnej Parafii:

 • Karta do bierzmowania - WZÓR
 • Prośba proboszcza o udzielenie sakramentu bierzmowania w Katedrze i zaświadczenie o odbyciu przygotowania (może być na drugiej stronie karty do bierzmowania) - WZÓR
 • Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przez kadydata do bierzmowania - WZÓR

 

CENTRALNY OŚRODEK PRZYGOTOWANIA OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski utworzył dnia 15 stycznia 2013 r. Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej i ustanowił jego siedzibę w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.

 • Przygotowania odbywają się raz w tygodniu przez okres 13 tygodni, w niedzielę o godz. 19.00.
 • Spotkania odbywają się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, w kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Katedralna 4, we Wrocławiu
 • Czas trwania jednego spotkania: ok. 2 h,
 • Przygotowanie jest prowadzone dla osób mających min. 19 lat (po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej),
 • Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną przez wypełnienie FORMULARZA. O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.
 • Potrzebne dokumenty (Akt Chrztu św. oraz SKIEROWANIE na przygotowanie od ks. Proboszcza parafii zamieszkania) należy dostarczyć na spotkanie. Prosimy nie dzwonić.
 • Termin rozpoczęcia następnego kursu: jesień 2015 r. 
 • g. 18.00 - zgłoszenia kandydatów, g. 19.00 - msza św., g. 20.00 - spotkanie organizacyjne

Bierzmowanie, dla tych, którzy uczęszczają obecnie na przygotowanie, odbędzie się w grudniu 2015r. (niedziela).

Aby do sakramentu dojrzałości przystąpić, oprócz ukończenia przygotowania, potrzebna jest zgoda dla bierzmowanego od proboszcza parafii zamieszkania (POBIERZ TUTAJ) oraz przedstawienie świadka do bierzmowania (ZAŚWIADCZENIE DLA ŚWIADKA - POBIERZ)

 WIĘCEJ

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.